Yhdistys Tilintarkastajan valinta Media Valvonta Koulutus HTM-tilintarkastajaksi
Jäsenet Hallitus Vaalivaliokunta Paikallisosastot Koulutusryhmä Toimisto HTM-Info Oy Kansainväliset jäsenyydet

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Toimintakertomukset

HTM-tilintarkastajat ry on koulutus- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on huolehtia tilintarkastajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja heidän ammatillisten etujensa edistämisestä.

Yhdistyksen jäsenet ovat sekä HTM- että KHT-tilintarkastajia, jotka toimivat työssään yrittäjän tukena.
Yhdistystyötä tehdään järjestämällä korkeatasoista koulutusta, tiedottamalla tilintarkastusalan kehityksestä ja lainsäädännöstä sekä jäsenistölle että sidosryhmille, välittämällä tilintarkastusalan kirjallisuutta ja osallistumalla aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen.

HTM-tilintarkastajat ry tarjoaa organisaation, asiantuntemuksen ja palvelut, joiden avulla tilintarkastajat voivat etujensa mukaisesti ja yhteiskunnan tarpeet huomioon ottaen

• kehittää ammattitaitoaan
• edistää tilintarkastuspalvelujensa tunnettuutta ja käyttöä
• edistää terveiden liikeperiaatteiden noudattamista ja hyvää tilintarkastus- ja tilintarkastajatapaa
• valvoa ja edistää ammatillisia etujaan
• saada apua tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä
• toteuttaa ja edistää hyväksyttyjen tilintarkastajien ja muiden alan asiantuntijaryhmien keskinäistä yhteistyötä,
• edistää tilintarkastusammattiin pyrkivien yleisiä toimintaedellytyksiä.

HTM-tilintarkastajat ry:llä on hyvin toimivat yhteydet viranomaisiin Suomessa ja EU:n komissiossa, kauppakamarijärjestöön sekä tilintarkastusasiakkaita edustaviin järjestöihin, tilintarkastusalan liittoihin ja sisaryhdistyksiin Euroopassa ja kansainvälisesti.

HTM-tilintarkastajat ry - Kastelholmantie 2 - 00900 Helsinki - puhelin +358 (0)9 4767 9300 - faksi +358 (0)9 4767 9306 - [email protected] -